dasv
  +45 8680 1807        Send E-mail

Referenser

Referenser i Danmark

Vi känner oss mycket ödmjuka över att kunna presentera en referenslista med flera erkända rehabiliteringskliniker i Danmark. Vi har en LiteGait-superanvändardatabas med yrkesverksamma som använder LiteGaiten i deras vardag. Kontakta oss om du vill komma i kontakt med en av dessa superanvändare.

 • Amtssygehuset i Lemvig Asgårdskolen
 • Ålborg Behandlingsafdelingen Vester
 • Mariendalskole
 • Bispebjerg Hospital
 • Bo & Genoptræning i Varde kommun
 • Brædstrup sjukhus
 • Børn & Unge centret avd. Århus
 • Børnehuset Troldemosen
 • Esbjerg Døgnrehabilitering
 • Forskningsenhed Regionshopitalet Hammel Neurocenter Fuglemosen, Kjellerup
 • Fysioterapin Hammer bakker
 • Genoptræningscenteret Lyngby/Taarbæk
 • Glostrup sjukhus
 • Gødvad Plejecenter
 • Herlev Sygehus Hillerød sjukhus
 • Jammerbugt kommun
 • Træningsafsnittet Job & Aktivitetscenteret, Søborg
 • Kildebo, Faxe
 • Kirkebækskolen, Ishøj
 • Kollektivcenteret Bytoften, Herning
 • Kurklinikken Sundhedscenter, Skodsborg
 • Køge sjukhus Neurofysioterapin, Holstebro
 • Neuroklinik, Århus
 • Nordjyskcenter för Erhvervet Hjerneskade
 • Odense Universitets Hospital
 • Plejecenter Lindehaven, Ballerup
 • Regionshospitalet Holstebro
 • Rehabiliteringscenteret Filadelfia, Kurhus
 • Rehabiliteringscenteret Holstebro kommun
 • Roskilde kommun
 • Træningsafsnittet Remstruplund, Silkeborg
 • Skive Sygehus
 • Vendsyssel sjukhus
 • Brønderslev sjukhus, Vendsyssel & Frederikshavn
 • Tranehaven Behandlingscenter
 • Træningscenter Gilhøjhjemmet, Brøndby
 • Træningscenter Nørrebro
 • Træningssektionen Thisted kommun
 • Vordingborg sjukhus
 • Ålborg sjukhus
 • Århus kommuns Neurocenter
 • Århus Universitets Hospital
 • Børn & Unge Rehabilitering
 • MarselisborgCentret, Århus
 • Mikkelsborg, Viborg
 • GudenåCentret, Randers